Kontakt os

Krigen i Ukraine har økonomiske konsekvenser for mange virksomheder, og skal før eller siden afspejle sig i virksomhedernes årsrapporter. I nogle situationer skal årsregnskabets beløb reguleres. I andre tilfælde er det tilstrækkeligt med oplysninger.

Hvis din virksomhed direkte eller indirekte er påvirket af krigen i Ukraine, skal du være opmærksom på, hvordan konsekvenserne afspejles i jeres årsrapport. Du skal blandt andet tage stilling til, om krigen regnskabsmæssigt er en regulerende eller ikke-regulerende begivenhed.

Regulerende eller ikke-regulerende begivenhed?

Årsregnskabets balance skal vise virksomhedens aktiver og passiver på balancedagen. Udgangspunktet er derfor, at forhold, der indtræffer efter balancedagen, ikke skal påvirke værdien af de aktiver og passiver, der rapporteres om på balancedagen. Forhold, der reelt eksisterer på balancedagen, men som måske først viser sig efter balancedagen, skal derimod påvirke årsregnskabets aktiver og passiver. Sådanne forhold kaldes regulerende begivenheder.

Invasionen af Ukraine fandt sted i februar 2022, og derfor skal krigsudbruddet regnskabsmæssigt behandles som:

  • en ikke-regulerende begivenhed i årsrapporter med balancedag 31. december 2021 og 31. januar 2022
  • en regulerende begivenhed i årsrapporter med balancedag 24. februar 2022 eller senere

Balancedag efter krigens udbrud

Berørte virksomheder med balancedag 24. februar 2022 eller senere skal være særlig opmærksomme på, om krigen påvirker værdien af virksomhedens aktiver i årsregnskabet. Når årsregnskabet udarbejdes, bør virksomheden derfor gennemgå og vurdere de områder, hvor krigen medfører usikkerhed om årsregnskabets poster. Det kan eksempelvis være:

  • regnskabsmæssige skøn
  • dagsværdimålinger
  • nedskrivningsbehov på aktiver
  • tab på tilgodehavender fra salg
  • finansielle kontrakter
  • brud på kontrakter

Omtale i ledelsesberetningen

Du skal overveje, om ledelsesberetningen i årsrapporten skal omtale krigens mulige konsekvenser for virksomheden. Hvis krigen har medført væsentlige ændringer i virksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, skal det altid omtales i ledelsesberetningen. Det kan eksempelvis også være relevant at omtale usikkerhed, usædvanlige forhold og væsentlige begivenheder efter balancedagen. Der er forskellige detailkrav i årsregnskabsloven afhængig af, om virksomheden skal følge reglerne i regnskabsklasse A, B eller C.

Nogle virksomheder er så negativt påvirket af krigen i Ukraine eller sanktioner mod Rusland og Belarus, at der er risiko for, at virksomheden ikke overlever. En sådan usikkerhed skal altid oplyses i årsrapporten, også selvom virksomhedens krise først er opstået efter balancedagen.

Yderligere vejledning

På Virksomhedsguiden kan du læse om sanktionerne, som EU har vedtaget mod Rusland og Belarus, og få overblik over sanktionerne og et grundlag for at vurdere, hvordan de påvirker din virksomhed.

Du finder information vedrørende Ukraine her.

Spørg din revisor

Hvis din virksomhed er påvirket af krigen eller sanktionerne, kan du naturligvis tale med din revisor om, hvordan forholdene skal indarbejdes og præsenteres i din virksomheds årsrapport. Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for hjælp.