Kontakt os

Som det vil være mange bekendt blev IVS-selskabsformen afskaffet i 2019. Eksisterende IVS’er fik 2 år til at omregistrere, med en frist der blev sat til 15. april 2021. Som så mange andre ting er også denne frist blevet udfordret af COVID-19 krisen. Mange har oplevet forringede muligheder for at skabe indtjening og sikre den nødvendige kapital til at omregistrere sig. Derfor forlænges fristen nu til 15. oktober 2021.

Kapitalkrav

For at omregistrere sit IVS til et ApS kræves det, at man på omregistreringstidspunktet kan fremvise en egenkapital på mindst 40.000 kr. Det var formuleret således at den eksisterende selskabskapital plus reserver, der kan overføres til selskabskapital, tilsammen skulle udgøre mindst 40.000 kr.

Nu er der indgået en politisk aftale om at lempe på dette krav. I stedet for det ovenfor beskrevne kapitalkrav indføres i stedet et krav om, at der skal ske indbetaling af forskellen mellem den nuværende selskabskapital og 40.000 kr.

I praksis betyder det, at hvis selskabet ligger inde med 1.000 kr., så skal der ske indbetaling af 39.000 kr. i eksemplet. Hvis selskabet i forvejen havde genereret et akkumuleret underskud, betyder den politiske aftale imidlertid at dette ikke også skal indbetales. Kravet angår med andre ord ikke længere selskabets egenkapital, men blot den konkrete kapitalbeholdning på omregistreringstidspunktet.

Selvom det ikke fremgår tydeligt af den politiske aftale tekst, så kan dette betyde, at et IVS kan omregistreres med en samlet egenkapital som udgør mindre end 40.000 kr. – måske endda med negativ egenkapital.

Dokumentation og praksis

Det er endnu uvist hvordan reglerne skal udmøntes i praksis. For nuværende kan man omregistrere et iværksætterselskab på baggrund af et årsregnskab, som er revideret uden forbehold og er højst fem måneder gammelt, og som udviser en egenkapital på mindst 40.000 kr. Hvordan dette vil se ud i fremtiden er uvist. Som den politiske tekst er udformet vil man formentlig kunne omregistrere på baggrund af et regnskab som udviser negativ egenkapital, men hvor man efterfølgende kan indsende dokumentation for en kapitalbeholdning på mindst 40.000 kr.

Det er også muligt i dag at omregistrere et iværksætterselskab til anpartsselskab, hvis en godkendt revisor afgiver en vurderingsberetning om at kapitalen er til stede. Hvis det bliver muligt at omregistrere et iværksætterselskab med negativ egenkapital som beskrevet, så er det uvist hvordan en sådan vurderingsberetning vil skulle udformes.

Har man et iværksætterselskab med skævt regnskabsår, og ønsker man at anvende seneste årsregnskab til at omregistrere virksomheden, så vil man blive ramt af denne uvished på den korte bane. Det må dog forventes, at der kommer et udkast til lovændring hurtigst muligt.

Under alle omstændigheder ser det ikke ud til at betyde så meget om omregistreringen sker nu eller senere, hvis man påtænker at omregistrere iværksætterselskab til anpartsselskab på baggrund af en vurderingsberetning. Blot skal fristen 15. oktober 2021 selvfølgelig overholdes.

Per 1. august 2020 er der cirka 32.000 iværksætterselskaber i Danmark.

Har du brug for hjælp?

Hvis der er noget af dette, der giver anledning til spørgsmål eller tvivl, så kontakt os – vi er klar til at hjælpe!