Kontakt os

Det kan være svært at orientere sig i fristerne for ansøgning til kompensationsordningerne. En del af fristerne er endda udsat, hvilket ikke gør det lettere at gennemskue eller huske. Vi har derfor samlet de p.t. gældende frister.

Et samlet overblik

Oversigten viser fristerne for ansøgning til seks af de mest gængse kompensationsordninger, som er administreret af Erhvervsstyrelsen. Navnet på kompensationsordningen fremgår af første kolonne, hvorefter den maksimale periode for ordningen fremgår af kolonne to. I tredje kolonne finder du frristen for at indsende ansøgningen – og i fjerde og sidste kolonne kan du se fristen for at indsende dokumentation for de faktiske beløb.

De fleste af kompensationsperioderne er udløbet eller udløber i slutningen af august, men coronapandemien er ikke slut og skaber derfor fortsat restriktioner for dansk erhvervsliv. Derfor kan det forventes, at nogle ordninger vil blive forlænget, og nye ordninger vil blive etableret.

Hent oversigt

Brug knappen herunder for at hente oversigten, som indeholder frister og perioder for:

  • Kompensationsordning for faste omkostninger
  • Midlertidig og målrettet kompensationsordning for faste omkostninger
  • Kompensationsordninger for selvstændige, freelancere m.v.
  • Midlertidige kompensationsordninger for selvstændige, freelancere m.v.
  • Midlertidige kompensationsordninger for sæsonafhængige selvstændige, freelancere m.v.
  • Lønkompensationsordningen
Download skema

Vi hjælper gerne

Kontakt os, hvis der er noget af dette der giver anledning til spørgsmål eller tvivl – vi er klar til at yde den bistand du har brug for.