Kontakt os

Som en del af statens hjælpepakker kan der ydes midlertidig lønkompensation til virksomheder, som forventer at skulle afskedige medarbejdere som følge af COVID-19. Din virksomhed kan med andre ord modtage lønkompensation i stedet for at afskedige de pågældende medarbejdere.

Du kan søge om lønkompensation for perioden fra og med 9. marts 2020 til og med den 8. juni 2020. Du kan kun søge en gang i perioden, men hvis det viser sig, at du eksempelvis gerne vil sende flere medarbejdere hjem i en længere periode, er det muligt at sende et supplement til ansøgningen.

Hvem er omfattet af ordningen?

Ordningen gælder for virksomheder, der er registreret i CVR, og som står over for at skulle varsle afskedigelser for minimum 30 procent af medarbejderne på grund af arbejdsmangel. Din revisor kan hjælpe med at afdække om din virksomhed er omfattet.

Der er ikke et minimumskrav til antal ansatte, hvilket vil sige, at ordningen dækker alle størrelser virksomhed fra og med én ansat. Alle dine ansatte, hvor der foreligger en ansættelseskontrakt, er som udgangspunkt omfattet, herunder deltidsansatte, barselsvikarer med videre. Dog er det ikke muligt at få kompensation for løsarbejdere, hvis der ikke er indgået aftale om ansættelse i mere end to dage.

Ordningen omfatter også, at du kan opnå lønkompensation, hvis du står for at skulle afskedige 50 medarbejdere eller derover, uanset hvad det samlede antal ansatte er

Hvornår er der mulighed for lønkompensation?

Ovenstående omstændigheder giver adgang til muligheden for lønkompensation til både månedslønnede og timelønnede, hvis disse betingelser er opfyldt:

  • Medarbejderen, der søges lønkompensation for, er ansat før den 9. marts 2020.
  • Medarbejderen, der søges lønkompensation for, arbejder ikke under hjemsendelsen.
  • Virksomheden foretager ikke afskedigelser af økonomiske årsager i lønkompensationsperioden.
  • Medarbejderen, der søges lønkompensation for, holder fem feriedage eller lignende i kompensationsperioden.

Hvordan fungerer lønkompensationen?

Udgangspunktet for beregning af lønkompensation udgøres af den ansattes gennemsnitlige løn. Det er ikke muligt at aftale lønnedgang inden for kompensationsperioden, men en eventuel aftale om lønnedgang indgået før kompensationsperioden er gældende.

Din virksomhed kan opnå lønkompensationen for 90 procent af lønnen for timelønnede hjemsendte medarbejdere, eller 75 procent af de samlede lønudgifter til fastansatte hjemsendte medarbejdere. For fastansatte gælder yderligere, at du maksimalt kan opnå lønkompensation på 30.000 kroner månedligt. Det gælder uanset om de er ansat som funktionærer eller ikke-funktionærer.

Ansøgning

Der er åbent for ansøgning nu via virksomhedsguiden.dk. Seneste ansøgningstidspunkt er den 30. juni 2020.

Klik her for at se vejledning til hvordan du udfylder ansøgning.

Ved ansøgning om kompensation for mere end 25 medarbejdere skal virksomheden uploade en såkaldt CSV-fil med oplysninger. Se vejledning til hvordan du opretter en CSV-fil.

Skal vi hjælpe?

Som altid er vi parat til at bistå dig med ansøgning, dokumentation eller rådgivning – omkring denne hjælpeordning, eller om andre muligheder for kompensation og støtte under Corona-krisen. Kontakt os, og fortæl om din situation.