Kontakt os

Tirsdag den 1. juni 2021 skal virksomheder efter planen betale moms for årets første kvartal. For at hjælpe, hvis man er udfordret på likviditeten, er det imidlertid besluttet at fortsætte ordningen med rentefri momslån, så din virksomhed kan vælge at låne momsbeløbet og betale pengene tilbage den 1. november 2022.

Ordningen

For at hjælpe virksomheder, som på grund af Corona er udfordret på likviditeten, indførtes tidligere på året muligheden for at låne sit momsbeløb uden rente. Det er besluttet at fortsætte denne ordning for en ny momsperiode. 

Det er således igen muligt at søge om et rentefrit momslån, der svarer til den moms, du har indberettet for 1. kvartal 2021 med angivelse og betaling den 1. juni. Hvis du har ændret indberetningen for perioden til et mindre beløb end det oprindelige, vil lånet også blive mindre.

Bemærk: For at komme i betragtning til et rentefrit momslån er det nødvendigt, at du foretager momsangivelsen rettidigt, altså den 1. juni, som du også ellers skulle.

Hvis du er over fristen

Virksomheder, som ikke har betalt momsen inden fristen, men vil gøre brug af låneordningen, skal være opmærksomme på, at de, uanset lånet er rentefrit, vil blive opkrævet renter og eventuelle gebyrer fra Skattestyrelsen for perioden mellem betalingsfristen og udbetalingen af lånet. Man kan risikere at modtage en rykker i denne periode, da systemet automatisk udsender rykkere, når betaling ikke sker rettidig.

Sådan søger du

Du kan søge fra den 2. juni og frem til den 16. juni 2021 via virk.dk, og du kan forvente svar på din ansøgning i løbet af 12 bankdage. Lånet skal betales tilbage via Skattekontoen senest den 1. november 2022. Hvis du får lånet, er det vigtigt, at du også fremover overholder indberetningsfristen for skat, moms og afgifter, ellers skal du betale lånet tilbage.

Fortsat mulighed for at søge om lån på A-skat og am-bidrag

Der er desuden stadig adgang til at søge om rentefrit lån for A-skat og am-bidrag. På samme måde som med momsen kan din virksomhed søge om et lån, der svarer til den indberetning, som virksomheden indberettede for A-skat og am-bidrag for marts 2021. Du kan søge om lån hertil frem til den 7. juni via skat.dk.

Derudover bliver det muligt at søge om et rentefrit lån for A-skat og am-bidrag for det beløb, som virksomheden har angivet for oktober 2020. Du kan søge om lån hertil i perioden 8. juni – 22. juni 2021.

Tag fat i os

Som altid er du velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vores råd eller bistand omkring disse ordninger – og i øvrigt, hvis der er noget omkring din virksomheds økonomi, ikke mindst her i Corona-tiden, som vi kan bistå med!