Kontakt os

Hvis man som virksomhed eller selvstændig har været i berøring med kompensationsordningerne under Corona – og det har rigtig mange erhvervsdrivende – så skal man være opmærksom på, at der kan ske ændringer i frister m.m., og ofte gør det. Her er et overblik over de ændringer, der er relevante lige nu.

Frist for slutafregning

Fristen for at indberette dokumentation til slutafregning er skubbet – den var tidligere sat til den 30. juni 2021, men skubbes nu til den 30. september.

Selvstændige kan udeholde julesalg

Det er nu muligt at søge kompensation for perioden fra 1. januar 2021. Det betyder, at julesalget kan udeholdes, hvorved der nemmere kan dokumenteres omsætningstab i forhold til tidligere.

Selvstændige og freelancere kan således selv vælge, om de vil søge kompensation fra den 9. december 2020 til den 28. februar 2021, eller om de vil søge fra den 1. januar til den 28. februar 2021, hvis deres omsætningsnedgang er mindst 30% i januar og februar 2021.

Ny periode for beløbsgrænse

I forbindelse med kravet om at, man maksimalt må tage 23.000 kr. ud af virksomheden per måned, hvis man søger forhøjet kompensation, kan man nu anvende marts 2021 i stedet for februar 2021. Det giver flere mulighed for at få forhøjet kompensation.

I grænsen på 23.000 indgår lønninger, udbytte, hævninger til privatforbrug, afdrag på lån til virksomhedsejere og personalegoder, som skal indberettes til skattestyrelsen (for eksempel firmabil, internet og telefon).

Til de 23.000 kr. skal selskaber medregne a-skat og udbytteskat. Udbytte skal medregnes på udbetalingstidspunktet. Det er uden betydning, hvornår udbyttet er besluttet. Ejere af personligt ejede virksomheder skal ifølge virk.dk IKKE medregne B-skat.

Forlængede ansøgningsfrister

Ansøgningsfristen for kompensation i perioden 1. september 2020 – 28. februar 2021 er forlænget til den 31. juli 2021.

Ansøgningsfristen for kompensation for perioden 1.marts – 30. juni 2021 er 31. august 2021.

Ansøgningsfristen for kompensation for faste omkostninger for perioden 1. november 2020 – 28. februar 2021 er flyttet fra den 15. juni til den 31. august 2021.

Bemærk: Forlængelsen gælder ikke kompensation for faste omkostninger light for perioden 1. november 2020 – 28. februar 2021. Her er ansøgningsfristen fortsat den 15. juni 2021.

Lønkompensation, tilbagekaldelse

Virksomheder vil få mulighed for at kalde hjemsendte ansatte tilbage på arbejde i de sidste syv kalenderdage i kompensationsperioden, uden at det påvirker virksomhedens mulighed for at få fuld lønkompensation for disse dage.

Muligheden kan benyttes én gang for hver lønkompenserede ansat, der har været omfattet af lønkompensation i mindst 30 kalenderdage

Faste omkostninger. Underskud

I forbindelse med opdatering af underskudsreglerne ved slutafregning, er det i visse situationer forekommet, at kompensationen helt er faldet bort. Der er nu kommet en lempelse, hvor kompensationen fortsat ’blot’ kan reduceres forholdsmæssigt med underskud i seneste resultat x kompensationssats. Dette er altså gældende, selvom kompensationen efter den nye metode (med opgørelse af resultat per dag), vil vise at der ikke kan modtages kompensation.

Reglerne om underskudsbegrænsning gælder fortsat ikke for virksomheder med underskud i seneste resultat som følge af ekstraordinære omstændigheder.

Udfasning af kompensationsordninger

Det påregnes, at de generelle kompensationsordningsordninger fra den 1. juli 2021 erstattes af nye ordninger målrettet udsatte virksomheder.

Tag fat i os

Som altid er du velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for vores råd eller bistand omkring disse ordninger – og i øvrigt, hvis der er noget omkring din virksomheds økonomi, ikke mindst her i Corona-tiden, som vi kan bistå med!