Kontakt os

Som led i de aktiviteter, der er gennemført for at hjælpe virksomheder under Corona, er der truffet beslutning om at udskyde betaling af A-skat og AM-bidraget for oktober 2020 til maj 2021.

Hvis du har indberettet rettidigt i oktober, har du nu mulighed for at søge om at låne et tilsvarende beløb, som herefter skal betales tilbage senest den 1. maj 2023. Fristen for låneansøgning er den 22. juni.

Beløb og periode

Det beløb, som det er muligt at søge om at få som rentefrit A-skattelån, svarer til summen af den A-skat og det AM-bidrag, din virksomhed indberettede for perioden oktober 2020. Beløbet følger den faktiske indberetning – har du efterfølgende ændret indberetningen for perioden til et mindre beløb end det oprindelige, vil lånebeløbet derfor også blive mindre.

Du har mulighed for at søge om et rentefrit A-skattelån for følgende periode:

Printvenlig version

Sådan søger du

Det er muligt at søge frem til 22. juni 2021 via virk.dk, og det forventes, at du får svar på din ansøgning inden for tolv bankdage. Lånet skal betales tilbage på skattekontoen senest den 1. maj 2023.

Såfremt du får lånet, skal du være opmærksom på, at du også fremover indberetter din skat, moms eller afgifter til tiden. Ellers skal du straks betale lånet tilbage. Se flere betingelser for at være berettiget til lånet på virk.dk.

Vi hjælper gerne

Hvis du har brug for vores bistand – med dette eller andre forhold omkring støtteordningerne, eller andet der vedrører din virksomheds økonomi eller regnskab – så er du altid velkommen til at ringe eller skrive!