Kontakt os

Som du tidligere har kunnet læse om her på bloggen, så er slutafregning for Corona-hjælpepakker forfalden, med forskellige frister, afhængigt af hvilken pakke man har modtaget. Der er nu bekendtgjort en ny frist for denne afsluttende indberetning.

Flere ordninger, samme frist

For en række hjælpepakker er den nye frist den samme, nemlig den 28. februar.

Det vil sige, at virksomheder, som har modtaget kompensation for faste omkostninger, lønkompensation og kompensation for tabt omsætning, og som ikke har indberettet til slutafregningen inden den tidligere frist den 30. november 2022, har fået mulighed for at indberette til slutafregning til den nye frist. 

Virksomheder, der har modtaget kompensation efter ordningerne for faste omkostninger light, samt freelancere og kombinatører – som endnu ikke er forfaldne – har fået ændret fristen fra den 31. januar, så disse også forfalder den 28. februar.

Overblikket

Samlet set betyder dette, at følgende ordninger har frist for slutafregning den 28. februar 2023:

  • Kompensation for faste omkostninger i en eller flere perioder mellem 9. juli 2020 og 28. februar 2022 (tidligere frist 30. november 2022)
  • Lønkompensation for en eller flere perioder mellem 30. august 2020 og 15. februar 2022 (tidligere frist 30. november 2022)
  • Kompensation for tabt omsætning i en eller flere perioder mellem 1. september 2020 og 28. februar 2022 (tidligere frist 30. november 2022)
  • Faste omkostninger light – i en eller flere perioder mellem 19. august 2020 og 28. februar 2022 (tidligere frist 31. januar 2023)
  • Freelancere og kombinatører – i en eller flere perioder mellem 1. september 2020 og 28. februar 2022 (tidligere frist 31. januar 2023)

Alle fem indberetningsløsninger er åbne gennem virk.dk.

Kontakt os

Du er naturligvis velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har brug for professionel bistand – vedrørende dette, eller andre forhold omkring økonomi, bogholderi og regnskab. Vi er klar til at hjælpe!