Kontakt os

Som du måske allerede ved eksisterer håndværkerfradraget ikke længere – det blev afskaffet sidste år, og ophørte pr. 1 april 2022. Det betyder dog, at det stadig er muligt at opnå fradrag for arbejde udført før den dato. Det er desuden stadig muligt at få det beslægtede servicefradrag i 2023.

Håndværkerfradraget

Håndværkerfradraget var det fradrag man kunne få for udgifter til grøn istandsættelse, energibesparelser, energiforsyning, klimasikring, tilslutning af bredbåndsinternet og installation af tyverialarm og lignende. Fradraget galdt kun arbejdstimer, ikke materialer, og kunne maksimalt være 12.900 kr. Ægtefæller og samlevere med fælles økonomi havde hvert sit fradrag, og kunne derfor tilsammen fratrække op til 25.800 kr., uanset hvem af dem der har betalt regningen. Værdien af fradraget var cirka 26% – hvis du betalte 3.000 kr. for en håndværksydelse, kunne du således spare ca. 780 kr. i skat.

Som nævnt er dette fradrag altså ophørt pr. 1. april 2022. Det betyder, at du kun kan anvende fradraget for håndværksarbejde, der er udført senest 31. marts 2022 og betalt senest 31. maj samme år.

Har du fået udført arbejde inden for disse rammer, så skal du blot anføre det på dit oplysningsskema (selvangivelsen), i felt nr. 460.

Servicefradraget

Servicefradrag er skattemæssigt fradrag for udgifter til ting som rengøring, havearbejde og børnepasning. Dette fradrag er fortsat gældende, og dækker således både hele 2022 og ’23. Som håndværkerfradraget gælder det også kun arbejdstid og ikke materialer, og har en værdi på ca. 26%.

Du kan få fradrag for almindelig rengøring – altså ting som vask og aftørring af flader i boligen, rengøring af toilet og bad, støvsugning, gulvvask og boning, opvask, vinduespudsning, såvel ind- som udvendigt, rengøring af persienner m.m. Det er ligeledes muligt at opnå fradrag for vask, strygning og rensning af tøj, tæpper, gardiner m.m. – dog kun såfremt arbejdet udføres i hjemmet.

Det er desuden muligt at fratrække udgifter til børnepasning i hjemmet eller fritidsboligen (dog ikke hvis  hovedopgaven er lektiehjælp), aflevering og afhentning af børn til og fra daginstitution, skole, fritidsklub og fritidsaktiviteter, almindeligt havearbejde som græsslåning, klipning af hæk, lugning, beskæring af buske og træer, snerydning, fliserensning af terrasser, indkørsler m.m.

Afdrag gives til gengæld ikke for træfældning og fjernelse af væltede træer, rensning af tag og tagrender, samt enkeltstående havearbejder som for eksempel anlæg af ny græsplæne, ny terrasse og belægningsarbejde.

Bemærk ligeledes, at fradrag heller ikke kan opnås for en fritidsbolig, hvis denne har været udlejet. Læs mere om denne problemstilling her.

For at få fradrag for arbejde udført i 2022, skal det være betalt senest den 28. februar 2023. Betales det senere, får du fradraget i det indkomstår, hvor det er betalt. Du skal betale elektronisk; betaling med kontanter giver ikke fradrag. Husk også at gemme dokumentationen for det udførte arbejde.

Maksimalt fradrag i 2022 udgør 6.400 kr. per person. Det anføres på oplysningsskemaet felt 461.

Maksimalt fradrag i 2023 udgør 6.600 kr. per person. Skattestyrelsen oplyser, at det bliver det muligt i januar 2023 at oplyse ens forventede servicefradrag for 2023.

Kontakt os

Du er naturligvis velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har brug for professionel bistand – vedrørende dette, eller andre forhold der vedrører økonomi, bogholderi og regnskab. Vi er klar til at hjælpe!