Kontakt os

Som man måske har hørt allerede, så har den nyligt dannede regering til hensigt at nedsætte  bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder. Der er lagt op til at sænke afgiften fra nuværende 15 til 10 procent. 

Bedre forhold ved generationsskifte

Hvis du har en virksomhed, som du påtænker at overdrage til børn, børnebørn eller andre inden for den berettigede personkreds via et generationsskifte, så er dette godt nyt for dig. Såfremt regeringen får sin vilje, og ændringen gennemføres, så vil beskatningen af et sådant ejerskifte blive markant lavere for den person, du overdrager virksomheden til.

Eksempel

Du generationsskifter din virksomhed til din datter via en gaveoverdragelse. Virksomheden er vurderet til at have en værdi på 10.000.000 kroner. Efter de gældende regler skal din datter betale 1.500.000 millioner kroner i skat. Hvis regeringens forslag bliver vedtaget, vil skattebeløbet kun andrage 1.000.000 kroner.

Bemærk at eksemplet er forsimplet, idet der blandt andet ikke er taget højde for beregning af bundfradrag, rente- og afgiftsfrit gældsbrev fra barn eller barnebarn, skattemæssig succession og afdragsordninger eller andre overdragelseskombinationer, som kan forekomme i forbindelse med konkrete sager. 

Bundgrænser

I forbindelse med beregning af disse afgifter findes der, som man kunne forvente, nogle nedre grænseværdier – disse ser ud som følger:

  • I 2022 var det skattefrie bundfradrag ved beregning af bo-afgift i forbindelse med arv 312.500 kroner. Fra 2023 stiger beløbet til 321.700 kroner.
  • I 2022 var det skattefrie bundfradrag ved beregning af afgift på gaver 69.500 kroner. Fra 2023 stiger beløbet til 71.500 kroner. Hvis der er tale om svigerbørn, er næste års beløbsgrænse 25.000 kroner mod 24.300 kroner i 2022.

Kontakt os

Du er naturligvis velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har brug for professionel bistand – vedrørende dette, eller omkring virksomhedsøkonomi og beslægtede forhold i øvrigt. Vi er klar til at hjælpe!