Kontakt os

Som en del af indsatsen imod hvidvask har der siden 2017 været grænse for hvor store beløb i kontanter, man som erhvervsdrivende må modtage, hvis man ikke er omfattet af de specifikke bestemmelser i den såkaldte Hvidvasklov.

Denne grænse bliver nu strammet yderligere.

Kontantforbuddet nedsættes

Det er i dag ulovligt for erhvervsdrivende, som ikke omfattet af Hvidvasklovens bestemmelser (som gælder penge- og realkreditinstitutter og andre finansielle virksomheder) at modtage kontant betaling på 50.000 kr. eller mere. Nu nedsætter et lovforslag beløbet til 20.000 kr.

Det gælder uanset om transaktionen sker på en gang, eller som flere transaktioner, der er – eller ser ud til at være – indbyrdes forbundet.

Bøder

Sanktionen for at overskride denne ramme, og modtage kontanter ud over 49.999 kroner, er i dag at man idømmes en bøde på 25% af overtrædelsen. Dette princip bibeholdes med det nye lovforslag.

Det betyder at man i fremtiden idømmes bøde på 25% af modtagelsen af kontanter ud over 19.999 kroner. Hvis man eksempelvis modtager 100.000 kroner for salg af en bil, idømmes man således en bøde på 25% af 80.001 kr., altså 20.000 kroner (afrundet).

Virtuel valuta

Med det nye lovforslag omfattes yderligere udbydere af veksling mellem en eller flere typer af virtuel valuta, samt udstedere og udbydere af overførsel af disse. For alle for transaktioner på 1.000 € eller over vil der være krav om kundekendskabsprocedurer (identitet m.v.).

Også her gælder det uanset om transaktionen sker på en gang, eller som flere transaktioner, der er indbyrdes forbundet, eller som ser ud til at være det.

Virksomheder med virtuel valuta pålægges desuden at have en hvidvaskansvarlig. De er finansielle aktører, og omfattes derfor af “Bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven”, som p.t. ligger i udkast. Efter bekendtgørelsens § 1, stykke 3, skal der kvartalsvis indberettes en række oplysninger til Finanstilsynet om risikovurdering, antal kunder m.m. – listen omfatter i alt 26 oplysningspunkter.

Se bekendtgørelsen her.

Ikrafttrædelse

Loven skal generelt gælde fra 1. juli 2021, hvor ovenstående således også forventes at træde i kraft. De tre nye aktørtyper inden for virtuel valuta skal dog først foretage deres første indberetning med frist 11. november 2021. Denne første indberetning skal omfatte oplysninger om 3. kvartal 2021.

Se lovforslaget med kommentarer her.

Kontakt os

Hvis du har brug for vores hjælp – med dette eller andre forhold omkring økonomi og regnskab – så er du altid velkommen til at ringe eller skrive!