Kontakt os

Den 1. juli 2020 trådte reglerne om mijøzoner i landets fem største byer i kraft. Det betyder blandt andet, at varebiler indregistreret før 2007 skal have et partikelfilter. I den forbindelse er det relevant at spørge sig selv, om ældre varebiler på gule plader i stedet skal have hvide plader? – for de flestes vedkommende kan det dog ikke betale sig.

Reglerne, mere specifikt

Miljøzonereglerne, som trådte i kraft i sommer, omfatter som udgangspunkt byerne København, Frederiksberg, Aalborg, Odense og Aarhus. Formålet er at gøre noget ved forureningen, navnlig fra dieselkøretøjer, i disse områder, hvor der i sagens natur er en del transport-trafik.

Betydningen af indførelsen af mijøzoner er, at dieseldrevne køretøjer over en vis alder skal have monteret et partikelfilter for at kunne køre i miljøzonerne. For varebiler gælder således, at den skal have partikelfilter, hvis køretøjet vejer op til 3,5 tons og er indregistreret før 1. januar 2007. For lastbiler og busser på 3,5 tons eller over gælder der andre regler, som kan ses her.

Bliver du taget i at køre i miljøzonerne med et køretøj, der er omfattet af de nye bestemmelser, men ikke overholder dem, kan det koste dig bøder på 1.500 kroner per døgn.

Personbiler er ikke omfattet af kravet om et partikelfilter.

Omregistrering?

I stedet for at få monteret partikelfilter kan du overveje, om det er værd at få omregistreret din varebil til en personbil, og få hvide plader på i stedet. Omregistrering af din gulpladebil kan dog være dyrt. Når du overvejer, om omregistrering er den vej du ønsker at gå, så skal du huske at have de dermed forbundne udgifter med i dine overvejelser:

  • Udgifter til ombygning af bilen
  • En ekstra registreringsafgift (differenceafgift)
  • Prisen for at få bilen synet
  • Nummerplader, når du omregistrerer bilen
  • En ny sats i ejerafgift eller vægtafgift, når bilen er omregistreret

Dertil kommer selvfølgelig den højere registreringsafgift, på hvide nummerplader beregnes med 150 procent, mens den tidligere betalte afgift, da du havde gule plader, vil være beregnet med 30, 50 eller 95 procent.

Dispensation?

Der er også mulighed for at søge Miljøstyrelsen om dispensation fra kravet om partikelfilter. Det kræver dog at køretøj og kørsel falder ind under nogle specifikke omstændigheder, som du kan læse om her.

Vi bistår gerne

Kontakt os, hvis du har behov for det – i forbindelse med dette, eller hvis der er andre ting relateret til din virksomheds økonomi vi kan hjælpe med!