Kontakt os

Det er ved at være den tid på året, hvor du skal betale renter til Skattestyrelsen ved efterangivelse af moms og afgifter. I den forbindelse er der nogle nye forhold, som du skal være opmærksom på vedrørende renter af de indbetalte beløb.

Indtil nu

Ifølge de hidtidige regler har du kunnet efterangive moms og afgifter med opkrævning til følge, uden at skulle betale renter af beløbet. For eksempel: Hvis du skulle betale 1. mio. kr., efterangivet for 2. halvår 2021, som havde betalingsfrist 1. marts 2022, og du ventede med at foretage efterangivelsen den 1. marts det følgende år, så ville du have opnået 1 års rentefri kredit. Hvis efterangivelsen resulterede i en efterbetaling til Skattestyrelsen, blev der dog opkrævet renter, såfremt efterbetalingen ikke skete til tiden.

Nye regler

Dette ændres per 1. juli i år, så der fremover skal betales renter ved efterangivelse af moms og afgifter. Renten er i øjeblikket 8,4 % om året – og den vil blive opkrævet uanset om du selv opdager fejlen og efterangiver, eller om efterangivelsen sker på Skattestyrelsens initiativ.

Det er kun efterangivelser, som skal betales til Skattestyrelsen, der bliver renteberegnet. Renteberegning gælder ikke efterangivelser, som resulterer i tilbagebetalinger til virksomheden.

Bemærk, at de nye regler om renteberegning er gældende fra i år, og angår alle forhold derefter, uanset hvornår den oprindelige momsperiode måtte være. Du skal derfor gøre dig klart, om du har behov for at foretage en eventuel efterangivelse før den 1. juli.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis der er noget vi kan hjælpe med, vedrørende dette og andre emner, der knytter sig til din virksomheds økonomi og regnskab.