Kontakt os

Det er selvfølgelig altid vigtigt, at man indberetter sin virksomheds moms rettidigt – men i år er det for mange virksomheder endnu vigtigere. Hvis din virksomhed har momslån, og du ikke indberetter senest i dag, altså den 1. september, forfalder hele lånebeløbet nemlig til øjeblikkelig betaling.

Opsigelse eller fastholdelse af lån?

Hvis dit selskab har optaget et rentefrit lån i forbindelse med Covid-19, og i løbetiden ikke længere opfylder betingelserne for et sådant lån, så vil lånet blive opsagt og krævet tilbagebetalt med øjeblikkelig virkning. Dette omfatter som nævnt, at der indberettes rettidigt den 1. september – men derudover kræver det også, at virksomheden:

  • ikke er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning.
  • ikke har stillet sikkerhed eller er blevet pålagt at stille sikkerhed.
  • ikke har en fysisk eller juridisk person, som inden for de seneste 10 år er dømt for overtrædelse af skatte-, told- eller afgiftslovgivningen, og som ejer virksomheden, reelt driver virksomheden, er medlem af virksomhedens bestyrelse eller direktion eller er filialbestyrer i virksomheden.
  • ikke har skiftet 50 procent eller mere ud af ejerkredsen i en nærmere defineret periode.
  • ikke er en offentlig institution.
  • har et aktivt CVR eller SE-nummer. 

Fusionering af selskaber

Hvis dit selskab har optaget et af disse momslån i Covid-19-perioden, og du har planer om at fusionere med et andet selskab, så skal du også være opmærksom.

For at kunne fastholde lånet kræver det nemlig, at debitorselskabet har et aktivt CVR eller SE-nummer. Hvis selskabets CVR-nummer ophører som følge af en fusion eller anden omstrukturering, vil selskabet  således ikke længere være berettiget til lånet. Konsekvensen vil være den samme som tidligere nævnt, nemlig at Skattestyrelsen opsiger lånet og kræver hele beløbet tilbagebetalt inden for 14 dage.

Tal med din revisor

Vi hjælper naturligvis gerne – med dette, eller med andre forhold vedrørende din virksomheds økonomi og regnslab. Det er blot at ringe eller skrive til os.