Kontakt os

Som det vil være mange bekendt, så er ejendomsvurderingerne blevet udskudt flere gange i løbet af de seneste år. I modsætning til mange andre ting i disse tider skyldes dette ikke Corona-situationen, men derimod at der har været betydelige vanskeligheder med det IT-system, som skal lave vurderingerne.

Nu er det imidlertid meddelt, at man er klar til at påbegynde udsendelse af de nye vurderinger.

For meget opkrævet ejendomsskat

Der er forventningen, at der som følge af nye vurderinger skal udbetales ca. 14 mia. kr. til ca. 715.000 boligejerne, som tidligere har fået ansat en for høj ejendomsvurdering, og som derfor har betalt for meget i boligskat og renter i perioden. Du kan se faktaark om tilbagebetalingerne her.

For de berørte vil proceduren for tilbagebetaling ikke blive meddelt sammen med vurderingen – denne udsendes i stedet efterfølgende.

Deklaration og vurdering

I det nye vurderingssystem får boligejere mulighed for at tjekke oplysninger om deres bolig, inden ejendomsvurderingen udsendes.

Det betyder, at man som boligejer i første omgang modtager en såkaldt deklaration, der viser de data, Vurderingsstyrelsen lægger til grund for vurderingen af ejendommen. Man har derefter mulighed for at give Vurderingsstyrelsen besked, hvis man mener, der er fejl eller mangler, inden de egentlige vurderinger sendes ud til boligejerne. Fristen for at reagere, og meddele eventuelle forhold man er uenig i, er ansat til fire uger.

Klagemulighed

Ud over muligheden for at komme med indvendinger før den endelige vurdering, som ovenfor beskrevet, bliver det også muligt at indgive en klage over den endelige vurdering, når denne foreligger. Vurderingen bliver dog kun ændret, hvis klagen resulterer i en ændring på mere end 20%.

Det forventes, at cirka 75.000 boligejere vil indgive klager over de nye vurderinger.

Tidsplanen for vurderingerne

Selvom vurderings-processen altså endelig kan gå i gang, så vil der gå lang tid, før alle ejendomme har fået deres vurdering. For nuværende ser tidsplanen ud som følger:

  • september 2021: Udsendelsen af første etape af de nye ejerboligvurderinger starter. Det drejer sig om ejendomsvurderinger til ejerne af 50.000 parcel- og rækkehuse. Ejerne modtager i første omgang deklarationen, og kan derefter forvente en endelig vurdering medio oktober.
  • 1. halvår 2022: Vurderinger udsendes til ejerne af yderligere ca. 100.000 parcel- og rækkehuse.
  • 2. halvår 2022: Vurderingsstyrelsen påbegynder sagsbehandling af vurderingerne for de ca. 700.000 resterende parcel- og rækkehuse, hvorefter deklarationer, og derefter vurderinger, udsendes.
  • Senere: Som sidste punkt på den p.t. gældende tidsplan ligger vurderinger for de øvrige ejerboliger, herunder ejerlejligheder og sommerhuse, samt de mest komplicerede ejerboliger. Denne del af tidsplanen forventes konsolideret yderligere for at afdække supplerende potentiale for opstramning. Udsendelsen af erhvervsvurderinger skal ligeledes trykprøves omkring efteråret 2022.

15% reglen

Udkast til et nyt cirkulære og et nyt styresignal i relation til overdragelse i familieforhold til en pris af ejendomsvurderingen +/- 15% (som bliver +/- 20%), søger at definere specifikt hvad ’særlige omstændigheder’ er, set i forhold til ejendomsvurderingen. Det er værd at bemærke, at der udelukkende er tale om udkast til nyt styresignal. Det ny cirkulære og styresignal forventes kun at gælde, hvis man har fået en ny ejendomsvurdering.

Reglen om +/- 15% påvirkes således, hvis styresignalet sættes i kraft, og man har fået en ny ejendomsvurdering

Tal med din revisor

Vi hjælper naturligvis gerne – med dette, eller med andre forhold vedrørende din virksomheds økonomi og regnsab. Det er blot at ringe eller skrive til os.