Kontakt os

Fra 1. januar 2024 er dén dag, der tidligere var Store Bededag – altså den 4. fredag efter påske, som i år er den 26. april – en helt almindelig arbejdsdag. Det betyder selvfølgelig, at man som medarbejder som udgangspunkt skal møde på arbejde den dag, helt som man normalt gør.

Andre muligheder

Som arbejdsgiver kan man imidlertid også vælge at pålægge medarbejderen en feriedag på denne dag, som på enhver anden arbejdsdag. Eller man kan give medarbejderne betalt fri.

  • Timelønnede med S/H-opsparing får ikke nedsat opsparingen (selvom der er en helligdag mindre).
  • Månedslønnede får et tillæg på 0,45 % af den påregnelige årsløn. Tillægget udbetaltes enten med den almindelige månedsløn eller 2 gange om året sammen med ferietillægget i maj og august.

Det er vores holdning indtil videre, at man skal udbetale løntillægget, selvom arbejdsgiver fastholder store bededag som en betalt fridag, eller giver medarbejderen en anden betalt fridag. Der må forventes en praksis på dette område.

Der er også regnskabsmæssige konsekvenser af dette.

Tillægget og påregnelig løn

Tillægget skal beregnes af påregnelig årsløn – for eksempel:

  • løn
  • arbejdsgivers pensionsandel
  • tillæg for vagtordning / arbejde på særlige tidspunkter
  • rådighedstillæg
  • anciennitetstillæg
  • fritvalg
  • og personalegoder, som medarbejderen ikke får under ferie

Overarbejde skal ikke indgå, og det skal personalegoder, som medarbejderen får under ferie, heller ikke.

Løntillægget skal udbetales enten løbende eller i maj og august sammen med ferietillægget, men de to tillæg bliver ikke beregnet ens. For eksempel skal man beregne løntillæg pga. store bededag af arbejdsgivers pensionsandel, men dette skal ikke beregnes for ferietillæg.

Det løntillæg, som måtte være optjent siden sidste udbetaling af løntillægget, skal udbetales ved fratræden.

Tillægget skal vises særskilt på lønsedlen.

Årsmodellen: Regnskabsmæssige konsekvenser

Bemærk, at hvis man som virksomhed anvender årsmodellen, skal man i årsregnskabet indregne optjent løntillæg frem til statustidspunktet som en forpligtelse. Det skal indregnes som kortfristet gæld under ”Anden gæld”.

Kontakt os

Hvis du har brug for hjælp med dette, eller med andre ting der vedrører din eller dit selskabs økonomi og regnskab, er altid velkommen til at kontakte os!