Kontakt os

Hvis man har hævet penge i et selskab, som man personligt er kapitalejer i, så medfører tilbagebetaling dobbeltbeskatning. Som udgangspunkt er det desuden ulovligt for et selskab at foretage udlån til ejere eller ledelse.

Lovligheden

Hvis kapitalejer ikke har en mellemregning med selskabet, som tillader at der hæves penge fra selskabet, så har en sådan udbetaling rent formelt karakter af et udlån til kapitalejer. Dette er i de fleste situationer ulovligt, da kapitalselskaber som udgangspunkt ikke må have tilgodehavender hos kapitalejere eller ledelse.

Årsag til forvirring

I tilgift til spørgsmålet om lovlighed kommer skatteforholdene, der knytter sig til en sådan situation.

Hvis en kapitalejer med bestemmende indflydelse hæver penge i sit selskab, skal beløbet på hævetidspunktet  beskattes som udbytte eller løn. Dette angår imidlertid udelukkende spørgsmålet om beskatning – selskabsretligt er der ikke tale om udbytte eller løn. Ifølge selskabsretten har selskabet i denne situation et tilgodehavende hos kapitalejere.

Det er ikke så underligt, at denne manglende sammenhæng mellem de skattemæssige og de selskabsretlige regler forvirrer rigtig mange mennesker.

Det vigtigste at forstå – ud over spørgsmålet om lovlighed – er, at beskatning på grund af ovennævnte skelnen ikke undgås ved at tilbagebetale pengene. Du skal betale skat alligevel, og afholder således skat for noget, du ikke har modtaget. Og hvis man hæver pengene igen for at betale skatten, bliver de beskattet én gang til.

Hvis det går galt, og du bevidst eller ubevidst er kommet til at skylde selskabet penge, så er det eneste rigtige at gøre at kontakte din revisor med det samme, og at undlade at forsøge at løse problemet ved at betale pengene tilbage, jævnfør ovenstående. Eller som vi siger som tommelfingerregel: ”Start med at stoppe.”

Der findes to forskellige fremgangsmåder at få afviklet forholdet, som udelukkende medfører enkelt beskatning, og samtidig udligner lånet – nemlig at at uddele fordringen som lån eller udlodde den som udbytte. Der er imidlertid en række formalia, som skal overholdes på vejen, og i de fleste tilfælde vil kun en godkendt revisor være i stand til at gennemføre processen korrekt.

Undgå lånet i første omgang

Man kunne her godt sige ”Stop med at starte.” Her er nogle få tips til at undgå at komme i denne uheldige situation:

  1. Undlad at bogføre på mellemregningen. Uafklarede transaktioner bør i stedet bogføres på en ”konto for uafklarede posteringer”, indtil der er sket afklaring. Så undgår man at mellemregningen utilsigtet kommer til at udvise et tilgodehavende.
  2. Sørg for at der altid er komfortabelt med penge på mellemregningen. Så er der plads til fejltagelser, for eksempel at man ved en fejl får anvendt selskabets kreditkort.
  3. Jævnlig bogføring bidrager i høj grad til at bevare overblikket over mellemregningen. Sørg derfor for at holde bogholderiet opdateret ofte.
  4. Tal med din revisor – allerhelst inden en transaktion foretages, men også hvis uheldet er ude, og det er gået galt. Vi kan guide dig til at udbedre forholdet bedst muligt.

Som sagt er der tale om nogle forvirrende forhold, men du kan komme langt ved at huske de to tommelfingerregler:

  • Stop med at starte: Sørg for at kapitalselskabet ikke får et tilgodehavende hos kapitalejer i første omgang.
  • Start med at stoppe: Hvis uheldet er ude, og det er gået galt: Tilbagebetaling løser ikke problemet, og gør det oftest værre. Tal med din revisor.

Kontakt os

Du er altid velkommen til at ringe eller skrive, hvis der er noget vi kan hjælpe med, vedrørende dette og andre emner, der knytter sig til din virksomheds økonomi og regnskab.