Kontakt os

Mange virksomheder har i løbet af Corona-tiden søgt om og modtaget kompensation for tabt omsætning. Det har hele tiden været kendt, at denne støtte var betinget af, at man rent faktisk har lidt et tab i sin indkomst i den pågældende periode. Har du modtaget kompensation af denne art, er det således af stor betydning, hvad din indkomst for perioden er, og hvordan den beregnes.

Hvilke perioder er der tale om?

Modtaget kompensation for perioden fra 1. september 2020 til 28. februar 2021 er afhængig af, at indkomsten for indkomståret 2020 ikke overstiger 800.000 kr. Idet planlægning for indkomståret 2020 på nuværende tidspunkt forventes at være et overstået kapitel, skal man i stedet spejde fremad, og fokusere på sin indkomst for efterfølgende kompensations-perioder.

For senere perioder, eksempelvis 1. marts 2021 – 30. april 2021, er det indkomsten for året 2021, som afgør om kompensationen skal tilbagebetales. Da denne stadig kan planlægges er det derfor her, du skal lægge din fokus. 

Hvad består grænsen på 800.000 kr. af?

Når dine indkomstforhold beregnes i denne sammenhæng, så drejer det sig om tre forhold, der skal kombineres, nemlig disse:

 1. Personlig indkomst
 2. Aktieindkomst fra selskaber, hvis omsætning indgår i grundlaget for kompensation
 3. Skattepligtige overskud fra selvstændig virksomhed i virksomhedsordningen

Når du planlægger din indkomst for en given kompensationsperiode, så skal du altså se på, om du har indkomster fra én eller flere af disse kilder, og om beløbet i så fald samlet set overstiger 800.000 kr. 

Hvis du eksempelvis kan se, at du i perioden ender med at have fået 700.000 kr. i løn fra selskabet, og samtidig har modtaget 150.000 kr. i udbytte fra samme virksomhed, så går du over grænsen. I det tilfælde bør du se på at holde din lønindkomst i perioden under 650.000 kr., eller indbetale til privat pension.

Hvad er retningslinjerne for beregning?

Erhvervsstyrelsen har meldt forskellige forhold ud til foreningen FSR – Danske Revisorer, som vi redegør for nedenfor. Styrelsen har imidlertid også givet udtryk for at: ”De nærmere detaljer for, hvilken indkomstregistrering der indgår i beregningsgrundlaget, herunder hvordan eventuelle skatteoptimerende forhold med- eller modregnes, er ved at blive afklaret. Alle beregningerne foretages efter eventuelt am-bidrag og indbetaling til privat pension.”

Derfor vil vi ikke forsøge at garantere, hvordan beregningen ender med at skulle foretages. De nedenstående punkter er således udtryk for vores bedste skøn på nuværende tidspunkt, og med skyldig hensyntagen til, at de enkelte udmeldinger og punkter fra Erhvervsstyrelsen ikke nødvendigvis harmonerer med hinanden.

 • Personlig indkomst: Det tal der fremgår af årsopgørelsen, efter fradrag af arbejdsmarkedsbidrag og indbetaling til privat pension.
 • Overskud af virksomhed: Før am-bidrag og renter (samt før evt. overførsel til medarbejdende ægtefælle). Det er dét beløb der indtastes i selvangivelsens rubrik 111/112.
 • Overførsel til medarbejdende ægtefælle (KSL §25): Indgår ikke i beregningen.
 • Virksomhedsskatteordningen: Foretaget opsparet overskud for 2021 kan ikke fradrages. Hævet opsparet overskud fra tidligere år, som er hævet i 2021, tillægges ikke. Der er dog tvivl om sidstnævnte, hvorfor vi anbefaler at undlade at hæve opsparet overskud.
 • Udbytte eller gevinst fra holdingselskab, som ikke har modtaget kompensation på baggrund af ejeren, medregnes ikke. Det er ikke udbetalingstidspunktet som er afgørende, men det tidspunkt man er skattepligtig af udbyttet.
 • Medarbejdende ægtefælle kan ikke få kompensation, hvis indehavers indkomst overstiger beløbsgrænsen på 800.000 kr. En medarbejdende ægtefælles indkomst er i øvrigt uvedkommende i relation til eventuel tilbagebetaling.
 • Udbetalt kompensation fra kompensationsordningen for selvstændige tæller ikke med i opgørelsen.
 • Det er underordnet, om der er ansøgt på baggrund af et selskab eller en personligt ejet virksomhed.
 • De 800.000 kr. opgøres pr. ejer af virksomheden.
 • Ændring af kompensation for faste omkostninger og lønkompensation ved slutafregningen eller efterkontrol påvirker opgørelsen virksomhedens indkomst i forhold til beløbsgrænsen (gælder kun personligt ejet virksomhed).

Vi understreger, at vi ikke kan garantere, hvordan beregningen ender med at skulle foretages. Det ovenstående er derfor udtryk for vores bedste skøn på baggrund af den foreliggende information pr. 30. oktober 2021, hvor denne artikel er skrevet.

Tal med din revisor

Dette er komplekst, og kan have betydelige konsekvenser for økonomien for dig og din virksomhed. Er du i tvivl, bør du derfor inddrage relevant rådgivning fra din revisor. Du er naturligvis velkommen til at ringe eller skrive til os – vi er klar til at hjælpe.