Kontakt os

Det er måske ikke lige nu, at du tænker på at planlægge og aftale dine ferieperioder – men faktisk er det netop nu, du skal sørge for at have hånd om det, inden året slutter. Der er nemlig en række ting man skal være opmærksom på, både som ansat og som arbejdsgiver.

Ferieafholdelsesperioden

Den indeværende ferieafholdelsesperiode dækker, at medarbejdere opsparer ferie i de 12 måneder fra 1. september 2021 til 31. august 2022, men medarbejderen har 16 måneder til at afholde den samme ferie. Ferieafholdelsesperioden løber således fra 1. september 2021 til 31. december 2022.

Feriekrav, den 5. uge og eventuel varsling

Alle medarbejdere omfattet af ferieloven har krav på mindst 4 ugers ferie inden for den ovenfor nævnte afholdelsesperiode. Dette krav er samtidig en forpligtelse; reglerne er implementeret således, at hvis medarbejderen ikke har holdt 4 ugers ferie inden for perioden, så mistes retten til den resterende ferie.

Hvis medarbejderen i ferieafholdelsesperioden således har afholdt en 3 ugers ferie, skal man huske også at få en 4. uge lagt ind for at have ret til en 5. ferieuge. Gør man ikke det, mister man ikke bare retten til den 5. uge, men også til den ikke afholdte 4. uge!

Den 5. ferieuge kan efter aftale med arbejdsgiveren overføres til næstkommende ferieår eller udbetales. Hvis der ikke er aftalt noget skriftligt mellem medarbejderen og arbejdsgiveren senest den 31. december, skal den eventuelt manglende afholdelse af femte ferieuge udbetales.

Det er arbejdsgiverens ret at beslutte, at al ferie skal afholdes i løbet af ferieafholdelsesperioden. Dette  skal i så fald varsles med 3 måneder for hovedferien og 1 måned for restferien.

Feriehindring

Den beskrevne regel gælder ikke, hvis medarbejderen har været lovligt forhindret i at afholde sin ferie. Det kan for eksempel være på grund af sygdom eller barsel. Travlhed eller manglende lyst til at holde ferie er derimod  ikke gyldige feriehindringer. Se mere om feriehindringer.

Tabte feriemidler går til fonden

Arbejdsgiveren er pligtig til at overføre beløbet for den tabte ferie til Arbejdsmarkedets Feriefond, hvilket betyder, at der ikke er et økonomisk incitament til at afholde medarbejderen fra at holde ferie. Medarbejderen kan dog ikke få del i disse penge. De bliver bl.a. delt ud til forskellige feriefonde, som anvender pengene til at købe ferieboliger, som de lejer billigt ud til de medarbejdere som er omfattet af fonden. For eksempel har kommunerne deres egen Feriefond.

Øvrig ferie og frihed

Feriefridage og feriedage, som ligger udover de fem uger, er ikke reguleret i ferieloven, men er styret af overenskomster eller kontraktuelle forhold.

Kontakt os

Du er naturligvis velkommen til at ringe eller skrive, hvis du har brug for professionel bistand – vedrørende dette, eller omkring din virksomheds økonomi i øvrigt. Vi er klar til at hjælpe!