Kontakt os

Som du måske har hørt i nyhederne, så er der blevet åbnet for den mulighed, at man kan få udbetalt de tilbageværende to ugers indefrosne feriepenge til hjælp under Corona-situationen. Men er det nu en god ide for dig elle ej?

Vi har taget et overblik over forholdene, der måske kan hjælpe med din beslutning.

Hvem kan få udbetaling?

De sidste to ugers indefrosne feriepenge er blevet frigivet for de lønmodtagere, som fik indefrosset op til fem ugers feriepenge i indfrysningsperioden 1. september 2019 – 31. august 2020 (af hvilke der tidligere er givet mulighed for at få tre uger udbetalt).

En række personer er ikke omfattet af daværende ferielov, og dermed indefrysningen. Disse personer kan selvfølgelig heller ikke få udbetaling nu. Det drejer sig om personer, som har afgørende indflydelse på virksomheden, og omfatter således ejere af:

  1. mindst 50 % af selskabskapitalen, eller
  2. mindst 50 % af selskabskapitalens stemmeværdi, eller
  3. en bestemmende andel af selskabets kapital, eller
  4. en bestemmende andel af stemmerne i selskabet eller
  5. mindst 10 % af selskabskapitalen eller 10 % af selskabskapitalens stemmeværdi, og pågældende tillige er medlem af selskabets bestyrelse eller direktion.

Det gælder ligeledes ægtefæller til de fem ovennævnte grupper – også selvom ejerskab sker gennem selskaber. Hvis der sker fejlagtigt sker udbetaling, skal der senere ske tilbagebetaling. 

Hvor meget kan udbetales?

Der kan udbetales feriepenge svarende til uger. Man kan ikke vælge at få mindre end de to uger udbetalt. Har man ikke allerede fået de første tre frigivne ugers feriepenge udbetalt, kan man i denne omgang få alle fem uger udbetalt på én gang.

Bestilling af udbetaling sker på borger.dk ved anvendelse af NemID.

Hvis du får pengene udbetalt

Hvis der ikke allerede er beregnet og betalt skat af pengene, vil de blive beskattet i det år de udbetales. Hvis årsindkomsten i 2021 inklusive de udbetalte feriepenge kommer over grænsen for topskat, kommer man således til at betale ca. 56% samlet skat af pengene. Grænsen for topskat er 544.800 kroner efter fradrag af 8 % arbejdsmarkedsbidrag.

Der kan være mange grunde til at få udbetalt pengene – for eksempel for at afdrage på dyr gæld, sætte boligen i stand, eller for den sags skyld for at skyde dem ind i husholdningens almindelige forbrug. At hæve pengene blot for at sætte dem i banken, hvor renten for tiden typisk er 0 eller ligefrem negativ, virker dog ikke som en god ide.

Hvis du ikke får pengene udbetalt

Hvis man ikke hæver de indefrosne feriepenge, så investerer Feriefonden dem – og så kan man først få udbetalt pengene, når man forlader arbejdsmarkedet.

Derfor kan man tænkes at overveje, om man skal hæve pengene og selv investere dem. ATP, som administrerer tilsvarende midler, har historisk givet et afkast på ca. 7% om året, måske mener man at kunne man gøre det bedre?

Først og fremmest skal man forholde sig til, at pengene jo beskattes ved hævning, så der er er kun halvt så meget at investere for. Hvis man for eksempel har tyve år tilbage på arbejdsmarkedet, så skal man altså  opnå et afkast på over ca. 8% årligt i den periode for at få det samme beløb udbetalt, når man trækker sig tilbage. I dette eksempel er der regnet med en beskatning på 45% når man forlader arbejdsmarkedet, hvis man lader pengene stå, og 27% i beskatning af gevinster, hvis man hæver dem og investerer dem i børsnoterede aktier.

Det faktum, at man selv kan bestemme over sine egne penge, herunder beskatnings- og forbrugstidspunkt, gør formentligt at de fleste vil vælge at hæve pengene.

Det er din beslutning

Der er således grunde til at hæve pengene, og andre grunde til at lade dem stå. I sidste ende er det op til dig selv at vurdere, hvad der er bedst for din økonomi, og hvad du har lyst til at gøre.

Det faktum, at man selv kan bestemme over sine egne penge, herunder beskatnings- og forbrugstidspunkt, gør dog formentlig at mange vil vælge at hæve pengene.

Det er din beslutning

Det er uden betydning for arbejdsgiver, om lønmodtager for udbetalt sine indefrosne feriepenge. Arbejdsgiver kan stadig skylde pengene til Fonden indtil lønmodtageren forlader arbejdsmarkedet. Eventuel udbetaling gør heller ingen forskel for arbejdsgivers renteberegning.

Skal vi hjælpe?

Du er altid velkommen til at kontakte os, vi sidder klar til at yde bistand, hvis du har brug for det – med dette eller andre forhold omkring virksomhedens økonomi.