Kontakt os

For forældre, der ønsker at købe bolig til deres børn – og andre, der gerne vil bruge de samme vilkår; de gælder nemlig ikke kun for forældre – har 2021 budt på forandringer, der har betydelig indflydelse på netop vilkårene for denne type transaktioner. Det drejer sig specifikt om den skattefordel, der knytter sig til den såkaldte “virksomhedsordning”.

En ringere investering

Fra 1. januar i år er virksomhedsordningen ikke længere gældende for denne type handler – som er målrettet forældrekøb, men også gælder for udlejning til andre nærtstående, herunder dine eller din ægtefælles forældre og bedsteforældre samt børn, børnebørn og disses ægtefæller. 

Dette medfører, at det fremadrettet er dyrere for dig at investere i forældrekøb til dine børn, da de skattemæssige fordele, som du hidtil har kunnet opnå ved at placere boligen i virksomhedsordningen, nu forsvinder. Du vil således ikke længere kunne opnå fuldt fradrag for renterne i den personlige indkomst, da der vil ske en rentekorrektion, der udligner denne fordel. Som følge af korrektionen ender du med samme fradragsværdi, som hvis der var tale om private renteudgifter i forbindelse med finansiering af en ejerbolig, der fratrækkes i kapitalindkomsten. Med ændringen er det således blevet en mindre fordelagtig investering at foretage forældrekøb.

Hvad så nu?

På trods af denne ændring har vi svært ved at forestille os, at ændringen vil få stor betydning for antallet af forældrekøb på den umiddelbart korte bane, ikke mindst set i lyset af det meget lave renteniveau.

I den forbindelse er det fortsat vigtigt at være opmærksom på at lægge dit barns husleje i et leje, som Skattestyrelsen accepterer for boligen, uden at der er tale om en gave til barnet. Det nytter derfor ikke at reducere huslejen til sit barn for at minimere overskuddet og dermed den skattepligtige indkomst, da dette kan sidestilles med en gave.

Bemærk i øvrigt, at det fortsat er muligt at have forældrekøb placeret i virksomhedsordningen, hvis du allerede har benyttet ordningen til et eksisterende køb.

Kontakt os gerne

Hvis du har brug for hjælp – med dette eller andre forhold omkring økonomi og regnskab – så er du altid velkommen til at kontakte os!