Kontakt os

Folketinget har den 10. februar vedtaget en inflationspakke, som har til formål at hjælpe erhvervslivet, og navnlig mindre, udsatte virksomheder i den nuværende situation. Pakken omfatter en udskydelse af visse betalingsfrister, samt afsættelse af millionbeløb i støtte til dele af detailhandlen og kulturlivet.

Udskudte frister

Betalingsfristerne for A-skat og AM-bidrag i år er hidtil faldet i henholdsvis juli og august. Med den vedtagne pakke meddeles det, at disse frister udskydes for alle virksomheder. Konkret drejer det sig om udskydelse af fristen for for A-skat med 3,5 måneder, og fristen for AM-bidrag med 6 måneder.

75 millioner kroner til energiudsatte detailbutikker

Samtidig indføres en midlertidig støtteordning på 75 millioner kroner i 2023 til mindre købmænd, bagere og andre energiudsatte fødevareforretninger. Halvdelen af beløbet afsættes til direkte støtte, og det vil være muligt for den enkelte at modtage op til 50.000 kroner.

Den anden halvdel afsættes til grøn omstillingsstøtte, der skal hjælpe virksomheder med at foretage investeringer i energiforbedrende tiltag.

50 millioner i alt til kulturlivet

Pakken afsætter desuden 15 millioner til energiintensive kulturinstitutioner, og der indføres en ansøgningspulje til udsatte energiintensive kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet.

Endelig går 35 millioner kroner til energiforbedrende tiltag på kulturinstitutioner, hvor der indføres en ansøgningspulje, som kan støtte kulturinstitutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet, med energiforbedrende tiltag i 2023. Puljen kan give tilskud til mindre energiforbedrende tiltag, eksempelvis køb af varmepumper, tilskud til afdækning af løsninger til energioptimering eller støtte til gennemførsel af større energioptimeringstiltag

Brug for bistand?

Kontakt os gerne, hvis du har behov for faglig vejledning eller bistand – i forbindelse med dette, eller hvis der er andre ting relateret til din virksomheds økonomi vi kan hjælpe med.