Kontakt os

Som vi tidligere har oplyst, så har fristen for indberetning af slutafregninger vedrørende kompensation for faste omkostninger og selvstændige under COVID hidtil været den 30. september 2021, efter at være rykket fra det oprindeligt fastlagte tidspunkt i juni.

Denne frist forlænges nu reelt med en måned.

Rykker-frist på 30 dage

Hvis virksomheden ikke når at indberette inden fristen, udsendes en rykker med 30 dages frist – i praksis udsættes fristen således en måned. Ændringsbekendtgørelser udestår endnu, men må forventes meget snart.

Hvis virksomheden ikke indberetter inden den nye frist, så gælder det fortsat, at kompensationen som helhed skal tilbagebetales.

Yderligere forlængelse

Har man stadig problemer med at overholde fristen på trods af de ekstra 30 dage, bliver det muligt at søge om fristudsættelse i yderligere 30 dage. Udsættelse vurderes i det konkrete tilfælde, men gælder som udgangspunkt hvis man – som virksomhed eller selvstændig – har væsentlige aktiviteter i udlandet, eller er blevet ramt af udefrakommende forhold, man ikke selv har kontrol over.

De omfattede ordninger

De slutafregninger for Corona-kompensation, som er omfattet af den nye forlængede frist, er disse:

  • faste omkostninger 9. marts 2020 til 8. juni 2020 / 8. juli 2020
  • kompensation til selvstændige og freelancere fra 9. marts 2020 til 31. august 2020 
  • kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere 9. marts 2020 til 29. august 2020

For så vidt angår kompensation for løn til hjemsendte medarbejdere for perioden 9. marts 2020 til 29. august 2020, er fristen for indsendelse af slutopgørelse stadig 30. september 2021.

Bemærk, at Erhvervsstyrelsen stadig ikke har meldt ud vedrørende hvilken frist – om nogen – der gælder for indsendelse af revisors erklæring, hvis virksomheden er pålagt bistand fra en revisor. Det kan ikke forventes, at en frist for revisor erklæring kommer til at påvirke virksomhedens frist for indberetning 30. september 2021, men vi anbefaler at man holder øje med virk.dk’s FAQ, omkring dette og i det hele taget, da forholdene tydeligvis kan ændre sig med kort varsel.

Du bør samtidig være opmærksom på din virksomheds digitale postkasse, hvortil der automatisk sendes et digitalt brev, hvis din frist for indberetning er overskredet.

Vores anbefaling

Selvom der med denne udsættelse åbnes nye muligheder for at skubbe sin indberetning, så opfordrer vi til at man ikke udnytter disse, med mindre der er særdeles gode grunde til det. Har man modtaget Corona-kompensation for faste omkostninger og / eller som selvstændig, så er det stadig vores anbefaling, at indberetning bør ske hurtigst muligt.

Tal med din revisor

Vi hjælper naturligvis gerne – med dette, eller med andre forhold vedrørende din virksomheds økonomi og regnskab. Det er blot at ringe eller skrive til os.